בקרת הצפה

 • גלאי הצפה
 • גלאי הצפה + בקר קומתי
 • גלאי הצפה אלחוטי

לחצני מצוקה

 • מתג מתכופף
 • מתג מיקרולייט
 • מתג עלה
 • מתג ספאק
 • לחצן מצוקה אטום למים
 • מתג אחיזה
 • מתג נשפן ארוךקצר

אליבי אלקטרוניקה עוסקת מזה שנים רבות בהתאמת מוצרים שונים לשימוש נכים ומוגבלים.
בתחום זה אנו מיישמים את כל ניסיוננו, משלבים מערכות מוצרים מתחומים שונים, מייצרים מעגלים, וכל זאת מתוך מגמה למצוא מענה לדרישה תוך שמירה על תקציב נמוך יחסית.
זה המקום להזכיר את ארגון מילב"ת, הנמצא בסמוך לאגף השיקום בתל- השומר. הארגון שהינו מלכ"ר, מסייע לנכים ולמשפחותיהם במציאת פתרונות לצרכים ספציפיים.
בין ארגון מילב"ת לבין אליבי אלקטרוניקה יש קשרי עבודה טובים מזה מספר שנים.

מנעולים שונים

 • אלקטרומגנט 300 ק"ג
 • מנעול חשמלי פעולה הפוכה
 • מנעול חשמלי קצר סימטרי
 • מנעול חשמלי לדלת זכוכית
 • לחצן נירוסטה קפיצי
 • לחצן מיני עם קופסא
 • לחצן פלסטיק קפיצי