איך ניתן להפיק יותר ממערכת כריזה בבתי ספר

בבתי ספר רבים מותקנת מערכת כריזה לשעת חירום. תכנון נכון של המערכת יאפשר שימושים נוספים למערכת מבלי לפגוע במטרתה המקורית. בהשקעה קטנה ניתן לנצל את המערכת להפעלת "רדיו תלמידים" בהפסקות.

חיבור שעון צלצולים ומתקן צלצולים הופכים את המערכת למערכת צלצולים אלקטרונית במקום הצלצול המכני הקיים.

ניתן להשתמש במערכת כמערכת מוסיקת רקע שתקדם את התלמידים עם מוסיקה נעימה עם כניסתם לביה"ס בבוקר.
בהתאם למבנה ביה"ס ניתן לתכנן את המערכת כך שתשמש כמערכת הגברה לאירועים, מסדרי בוקר, ואירועים מיוחדים בהם מרכזים את כל התלמידים ברחבה מסויימת.