מערכות גילוי וכיבוי אש

  • מערכת כיבוי עם גז FM-200
  • גלאי עשן אינפרא אדום
  • רכזת ממוחשבת GSA-1000
מערכת המותקנת בבניינים עפ"י צורך או דרישה ולעתים עפ"י חוק.
המערכת מותקנת עפ"י תקן מס' 1220-3 של מכון התקנים הישראלי.
תפקידיה של מערכת גילוי האש הם לזהות, להתריע ולהפעיל אזעקה וציוד לכיבוי האש.
דלתות האש נועדו לסייע במניעת ההתפשטות של השריפה במבנה ולאפשר לאנשים להיחלץ ממנו בקלות.
מכבי אש מוזעקים לרוב ע"י אותה מערכת גילוי אש במקרה של שריפה לשם כיבוי ומזעור הנזק אשר היא גורמת.
מערכות גילוי וכיבוי אש נועדו קודם כל לאפשר מילוט של מהמבנה במקרה של שריפה, על ידי מתן התראה מוקדמת בדבר השריפה ויצירת תנאים אופטימאליים שיאפשרו מילוט.
יתרון נוסף של מערכות אלו הוא צמצום ואף מניעה של נזקים משריפה.
המערכות מטפלות במספר שלבים של שריפה: מערכת גילוי אש ועשן שנועדה לאתר שריפות ברגע היווצרותן ולהתריע עליהן ומערכות כיבוי האש שנועדו לטפל בשריפות.
ניתן לשלב  גלאי עשן גם במערכות אזעקה המותקנות בבתים.